Beste bezoeker

 

Deze site is gemaakt voor de vroeger artilleristen van 73A.

Het is een site om 73A in ere te houden en de herinneringen te bewaren van deze eenheid. Deze site zal regelmatig geupdate worden met nieuwe weetjes en foto's. Als je zelf nog iets bezit kan je me dit mailen. Vergeet ook het gastenboek niet te tekenen bij je bezoek, dank u.

 

73 artilleriebataljon

 

In 1951 wordt te Aken overgegaan tot de vorming van een groep zware Artillerie. De lste Groepering Veldartillerie verzamelt onder haar bevel de eerste naoorlogse zware veldartillerie-eenheden. Zij is samengesteld uit het 71, het 72, het 73 en het 74 Artilleriebataljon. Het 73 Artilleriebataljon wordt uitgerust met het kanon 155 mm.

Op hetzelfde tijdstip wordt bij Koninklijk Besluit het 73 Artilleriebataljon vereremerkt met de glorievolle Standaard van het 3e Regiment Legerartillerie, waaraan een nestel met de kleuren van het lint van de Leopoldsorde verbonden is.

Het bataljon neemt meteen ook de tradities over van de roemrijke batterijen mortier Van Deuren uit de 1ste Wereldoorlog. De tradities van de 3de, 4de en 10de batterij mortier Van Deuren, worden in 1954 door de Batterijen G, H en I overgenomen, 28 september wordt als datum van de regimentsfeesten gekozen, en dit niet zonder reden.

Zo wil het bataljon, jaar na jaar, elk zijner artilleristen herinneren aan de vermelding “Klerken” uit de 1ste Wereldoorlog, toegekend aan de roemvolle Batterijen mortier Van Deuren en aan de feiten van heldenmoed, aan de dag gelegd gedurende het zegepralende offensief, welk was aangevangen op 28 september 1918.

In de kazerne Ronsele te Aken schrijft het 73 Artilleriebataljon verder aan zijn geschiedenis. In het jaar 1955 wordt het bataljon de eerste Belgische actieve artillerie-eenheid welke uitgerust is met de Houwitser 8".

In 1959 behaalt het 73 Artilleriebataljon de beker der artillerie-eenheden, welke de eerste maal werd uitgeloofd. Aldus mocht weer een merkwaardig feit opgetekend worden in de annalen van het 73 Artilleriebataljon.

In 1960 staan wij voor een nieuwe reorganisatie. Het 72 Artilleriebataljon wordt overgeplaatst naar de reserve; het 73 Artilleriebataljon, als enige overblijvende zware artillerie-eenheid, van het klassieke type in actieve dienst wordt georganiseerd als gemengde eenheid: twee batterijen Houwitser 8" (A en B batterij) en twee Batterijen kanon 155 mm (C en D batterij) waarvan een batterij Houwitser 8" (B) en een Batterij kanon 155 mm (D) in reserve.

Na een verblijf van bijna tien jaren te Aken, verlaat het 73 Artilleriebataljon de stad waar het gevormd werd om verder vooruit over de Rijn, het nieuwe garnizoen te betrekken in het kwartier Moorslede te Delbruck. Daar aan het 73 Artilleriebataljon de eer gegund werd de tradities van het 3 Regiment Legerartillerie, eertijds gelegen in het fort IV te Mortsel, over te nemen en tevens vereremerkt te worden met de Standaard van dit regiment heeft het de opperste leiding van het Belgische Leger behaagd het peterschap over het 73 Artilleriebataljon aan Mortsel voor te stellen. Dit werd door de ganse Gemeente Mortsel met vreugde en sympathie aanvaard op 22 juni 1963.

In 1964 werd het bataljon verplaatst naar Hasselt, waar het op 31 oktober 1968 ontbonden werd. De Standaard verhuisde naar het legermuseum te Brussel.

HET HEROPGERICHTE 73 ARTILLERIE: BATTERIJ MUNITIE 155 MM.

Op 01 oktober 86 wordt, in het kader van de reorganisatie van de artillerie, overgegaan tot de vorming van een batterij munitie 155.

Onder impuls van Kolonel SBH SNOECK, de toenmalige Comd van de VASch en Kolonel DE GROOT, laatste korpscommandant van het 73 Artilleriebataljon, werd gezorgd dat de tradities van het vroegere 73 Artilleriebataljon aan de Batterij overgedragen werden.

Op 09 oktober 86 werd te Soest, in het kwartier Kolonel SBH ADAM overgegaan tot de erkenning van de eerste korpscommandant, Majoor NEUTELEERS en dit in aanwezigheid van Generaal-majoor GRAVET Ir, Commandant van de artillerie van het 1(BE)Corps, Kolonel SBH PIOGE Ir, Brigadecommandant van 73A, Kolonel SBH WOLFS, Commandant van de Plaats en Ondersector Soest, de Heer Burgemeester DE HAEN, Burgemeester van Mortsel, Kolonel DE GROOT, laatste Korpscommandant van het 73 Artilleriebataljon en talrijke andere genodigden.

Opdracht van 73A.

De opdracht van 73A is drieledig:

1.             Vervoeren van de nucleaire munitie 155 mm van het 1(BE) Corps vanaf het ogenblik dat de projectielen uit de depots gehaald worden tot ze afgevuurd worden.

2.             Bewaken van die munitie.

3.       Uitvoeren van schootsopdrachten.

Organisatie van 73A.

De eenheid is onderverdeeld in een Staf en TWEE Pelotons. De staf omvat de secties die instaan voor de steun aan beide pelotons, o.a. de Stafsectie, de sectie Ravitaillering, de sectie Maintenance, de Sectie Personeel en de sectie Transmissie.

De beide pelotons zijn qua organisatie gelijkwaardig. Zij bestaan uit:

-                 een pelotonscommando;

-                 een sectie transport, die instaat zowel voor het transport van de munitie als voor het transport van het US personeel dat 73A steunt;

-                 de nodige secties beveiliging voor o.a.:

-                het FSS (Field Storage Site: munitiedepot te velde)

-                het konvooi (bij verplaatsingen of bij herbevoorrading)

-                het stuk (bij de uitvoering van een schootsopdracht).

-                3 schootssecties, die instaan voor de uitvoering van de schootsopdrachten.

Elk peloton wordt bevolen door een officier van het actief kader. Elke schootssectie wordt bevolen door een KRO.

DE STANDAARD VAN 73A.

Hierna volgt een uittreksel van het Koninklijk Besluit nummer 249 bis van 8 november 1951.

"BOUDEWIJN,

Koning der Belgen,

Aan allen, tegenwoordigen en toekomende, HEIL.

De noodzakelijkheid overwegend het huidige Leger in verband te brengen met de tradities uit het verleden;

Willende aan de nieuwe eenheden het recht erkennen op de wapenfeiten volbracht door de eenheden waarvan zij de tradities hernemen;

Overwegend dat een embleem dient toegekend te worden aan de nieuw gevormde eenheden Op voordracht van onze Minister van Landsverdediging,

HEBBEN WIJ BESLOTEN EN BESLUITEN WIJ:

Artikel 8.         De Standaard van het 3 Regiment Legerartillerie wordt toegekend aan het 73 Artillerie Bataljon

Artikel 16.      Onze Minister van Landsverdediging is gelast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, de 8 november 1951

(g) BAUDOUIN

Van Koningswege:

De Minister van Landsverdediging

(g) E. DE GREEF

Eervolle vermeldingen van de traditiekorpsen.

-                 Traditiekorps: 3 Legerartillerieregiment.

-                 Vermelding op de Standaard: Campagne 1914-1918.

-                 De nestel met de kleuren van de LEOPOLDSORDE wordt door 73A gedragen omdat aan het traditiekorps van het bataljon meer dan vier eervolle vermeldingen werden toegekend.

-                 Het 3 Legerartillerieregiment, samengesteld in 1919 uit batterijen mortier VAN DEUREN die aan de veldtocht 1914-1918 deelgenomen hadden bij de artillerie der L.A., de Inf Divisies en bij de IV groep van 2RAL kreeg volgende eervolle vermeldingen:

·                de 3e Batterij Mortier Van Deuren (2e Batterij IV/2 RAL, 1e en 2e Batterij I/3 RAL, 1e Batterij II/3 RAL)

MERKEM STADENBERG
DE LEIE DIKSMUIDE (1916)

DIKSMUIDE (1917) een eervolle vermelding.

·         de 1e, 7e, 2e, 8e, 9e Batterij Mortier Van Deuren

(1e, 2e en 3e Batterij V/2 RAL, 1e, 2e en 3e Batterij II/3 RAL, 2e Batterij II/3 RAL)

KLERKEN (1e Batterij)

BOS VAN HOUTHULST (7e en 8e Batterij) REIGERSVLIET (2e en 8e Batterij)

MERKEM (9e Batterij)

OOSTNIEUWKERKE (9e Batterij)

DIKSMUIDE (1916) een eervolle vermelding DIKSMUIDE (1917) (1e, 2e, 7e, 8e en 9e Batterij)

·         de 4e, 10e, 5e, 11e en 12e Batterij Mortier Van Deuren

(le, 2e en 3e Batterij VI/2 RAL, 1e, 2e en 3e Batterij III/3 RAL, 3e Batterij II/3 RAL)

ESEN (4e Batterij)

DIKSMUIDE (1916)

STEENSTRAAT (1917) (4e en 10e Batterij)

BOEZINGE (1918) (4e en 10e Batterij)

ZARREN (10e Batterij)

BOEZINGE (1916) (5e en 11e Batterij) NIEUWPOORT (1918) (5e en 12e Batterij) DIKSMUlDE (1917) (5e en 11e Batterij) MOORSLEDE (11e Batterij)

WESTROZEBEKE (6e Batterij)

PASSENDALE (12e Batterij)

STEENSTRAAT (1916) (6e en 12e Batterij)

 

 

 

DE KORPSCOMMANDANTEN VAN HET 73 ARTILLERIE BATALJON

                                           

Luitenant-kolonel SBH MATHY R

15 Sep 51

30 Nov 52

Luitenant-kolonel SBH FIEVEZ H

01 Dec 52

15 Aug 54

Majoor MEYER E

16 Aug 54

15 Aug 56

Luitenant-kolonel ABRAMS R

16 Aug 56

26 Feb 58

Luitenant-kolonel FRANQUIN P

27 Feb 58

16 Jun 59

Luitenant-kolonel LEDENT F

17 Jun 59

25 Jul 60

Luitenant-kolonel PFISTER M

26 Jul 60

08 Mei 61

Majoor DOSSOGNE V

09 Mei 61

31 Aug 61

Luitenant-kolonel WIBIN P

01 Sep 61

30 Sep 62

Majoor VAN BAEL A

01 Okt 62

02 Dec 62

Luitenant-kolonel SBH GOIDTS J

03 Dec 62

12 Jan 65

Luitenant-kolonels SBH DE VLEESSCHOUWER J

13 Jan 65

18 Apr 88

Luitenant-kolonel SBH LUX A

19 Apr 66

03 Sep 67

Majoor DE GROOT P

04 Sep 67

31 Okt 68

DE KORPSCOMMANDANTEN VAN HET 73 ARTILLERIE.

Bij Mun 155 mm

                                             Maj NEUTELEERS J

09 Okt 86

16 Jun 88

Maj BEYENS R

17 Jun 88

31 Jul 90.

RSM’S 73A

Hermans Henri                                 van 10/10/51 tot 07/01/54

Vandermeulen Hubert                      van 07/01/54 tot 01/10/57

Daveloose                                         van 01/10/57 tot 25/03/63

Pullinckx                                            van 25/11/63 tot 13/08/64

Vranckx                                              van 14/08/64 tot 06/03/65

Pullinkx                                              van 06/03/65 tot 30/04/67

Custers Albert                                    van 01/05/67 tot 01/11/68

Vintevogel Werner                            van 01/10/86 tot 01/09/90

De site is bijgewerkt op 04 april 2016